定住外国人向け しごとのための
日本語

Sơ lược về chương trình

Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng từ nguyên nhân dân số thuộc lực lượng lao động giảm do tỷ lệ sinh và dân số già đi, nhu cầu lao động nước ngoài đang tăng lên nhanh chóng như là một biện pháp mới để đảm bảo nguồn nhân lực. Với tình trạng đó, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) đã được Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi ủy thác "Chương trình đào tạo hỗ trợ việc làm và ổn định việc làm cho người nước ngoài" nhằm mục đích thúc đẩy việc làm ổn định tại Nhật Bản thông qua việc nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc của Nhật Bản, tiếp thu kiến ​​thức về tập quán ở nơi làm việc của Nhật Bản và thói quen tuyển dụng, luật và quy định liên quan đến lao động, hệ thống bảo hiểm xã hội, v.v... dành cho người nước ngoài định trú có tư cách cư trú dựa trên tình trạng của bản thân ("Người vĩnh trú", "Người hôn phối, v.v... của người Nhật", "Người hôn phối, v.v... của người vĩnh trú" và "Người định trú").

Giờ học tiếng Nhật
Đến Văn phòng ổn định việc làm Hello Work
Tham quan học hỏi nơi làm việc

Khu vực đào tạo

Chương trình được thực hiện trên 28 tỉnh thành (Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Toyama, Ishikawa, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Fukui, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Shimane, Hiroshima, Kagawa, Okayama, Fukuoka, Okinawa).

Đối tượng

Người chưa có việc làm gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ổn định, người đang làm việc mong muốn chuyển sang một công việc ổn định, v.v... nhưng không đủ kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc của Nhật Bản cũng như không có đủ kiến ​​thức về tập quán ở nơi làm việc của Nhật Bản và thói quen tuyển dụng mặc dù được nhìn nhận là có ý muốn làm việc cao trong số những người nước ngoài định trú có tư cách cư trú dựa trên tình trạng của bản thân.

Thời gian đào tạo

Trung tâm thiết kế tổng thời lượng đào tạo của mỗi khóa học là 100 tiếng, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu học tập của khu vực với các khoá học ban ngày, khoá học ban đêm, khoá học thứ bảy - chủ nhật

Nơi đăng ký học

Trung tâm giới hiện việc làm Hello Work tại các khu vực thực hiện chương trình đào tạo.

Khóa học

【Nội dung học tập chính】

Tại khóa học này, bạn sẽ được học tiếng Nhật dùng trong các tình huống "Công việc" cũng như học các quy tắc ứng xử trong kinh doanh, cách thức làm việc, v.v... nhằm giúp bạn tìm được việc làm ổn định.

(※) Trong khóa học này, bạn sẽ đến Văn phòng ổn định việc làm Hello Work để học về phương pháp sử dụng cũng như tiến hành đăng ký tìm việc thực tế.

Trình độ1

100h

Đây là khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật, và người có thể nói một chút tiếng Nhật, nhưng còn yếu về kỹ năng đọc, viết Hiragana và Katakana.

  • ・Giao tiếp trong các tình huống công việc (hội thoại, đọc viết)
  • ・Lập kế hoạch nghề nghiệp, hoạt động tìm việc làm (thông báo tuyển dụng, hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn)
  • ・Hiểu được các chỉ thị, giải thích đơn giản tại nơi làm việc

Trình độ2

100h

Đây là khóa học dành cho người có thể đọc, viết Hiragana và Katakana, đã từng học một chút tiếng Nhật. Khóa học này dành cho người có thể giao tiếp đôi chút bằng tiếng Nhật, nhưng còn yếu trong cách nói lịch sự.

  • ・Giao tiếp trong các tình huống công việc (hội thoại, đọc viết)
  • ・Lập kế hoạch nghề nghiệp, hoạt động tìm việc làm (thông báo tuyển dụng, hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn)
  • ・Có thể giải thích đơn giản về nơi làm việc và nghiệp vụ

Trình độ3

100h

Đây là khóa học dành cho người có thể đọc, viết Hiragana, Katakana và chữ Kanji đơn giản, có thể giao tiếp ở một mức độ nhất định. Hãy học khóa học này nếu bạn muốn trang bị cho bản thân cách giao tiếp tại nơi làm việc, phù hợp với tình huống và đối tượng giao tiếp nhé.

  • ・Giao tiếp trong các tình huống công việc (hội thoại, đọc viết)
  • ・Lập kế hoạch nghề nghiệp, hoạt động tìm việc làm (thông báo tuyển dụng, hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn)
  • ・Có thể đưa ra các hướng dẫn, đề xuất, v.v...

Quy trình đăng ký

Đăng ký tại Văn phòng ổn định việc làm Hello Work
Những thứ cần mang đến

1 tấm ảnh
(3×4cm)

Thẻ lưu trú
Hoặc hộ chiếu

Bài thi kiểm tra trình độ

Bắt đầu khóa đào tạo

Nơi liên hệ

JICE Japan International Cooperation Center

03-6838-2723